מודול הנהלת חשבונות

ניהול ספר ראשי, פקודות יומן, התאמות כרטסת ובנקים ידניות ואוטומטיות, קליטת דפי בנק ידני או מקובץ, הפקת מאזן, דוח רווח והפסד, כרטסת, הפקת דוח מע"מ, דוחות ניכוי מס במקור ( מערכת P-1000) הפקת מאזן כקובץ אחיד למגוון תוכנות כגון: שרוני, ארז, רקפת. הפקת דוח אחיד לפי דרישות מס הכנסה.

המודול כולל