מודול ניהול ייצור

ניהול עצי מוצר, ניהול ייצור בעזרת קבלני משנה, ניהול מחלקות במפעלי ייצור, תכנון הייצור.
קיימת אפשרות לקבוע ערך פחת בייצור לכל פריט לפי הידע הקודם והנהלים בחברה. אפשרות לניהול הזמנות ייצור, פקודות עבודה, ליקוט להנפקות והנפקות חומרי גלם לפקודות עבודה. סיום תהליך הייצור מתבצע בטופס דיווח ייצור הגורע את חומרי הגלם על פי מבנה עץ הייצור וקליטת המוצר המוגמר במחסנים.

 

המודול כולל