מודול ניהול מלאי

אינטגרל נותנת מענה מלא לכל צרכי הארגון והעסק, החל מההזמנה של הלקוח/ה דרך ניהול המלאי והייצור, המערכת הכספית, מרכיבי ההזמנה, דרך המחסנים, תהליכי האספקה וההפצה, עד הגעת מלוא ההזמנה  למקום הלקוח/ה

מערכת המלאי באינטגרל היא מערכת מלאה ומקיפה לניהול של עד אלף מחסנים ואינו מוגבל לכמות האיתורים (מיקומים) בכל מחסן, כלומר ניתן לנהל יתרות נפרדות לכל מיקום במחסן לכל פריט.

ניהול המלאי באינטגרל אפשרי ב 2 יחידות מידה בו זמנית לכל פריט עם נוסחת המרה בין 2 יח' המידה. לדוגמא: ניתן לקנות פריט בחבילות של 1000 יח' ואילו בהנפקתו מוציאים מן המלאי יחידות בודדות.

בכל זמן ניתן לקבל את מצב המלאי גם בכמות האריזות וכן את יתרת היחידות הבודדות שבמלאי, ניהול מחסנים, העברות בין מחסנים, מעקב מלאי ע"פ קבוצות פריטים, דוח מצב מלאי, דוחות ערך מלאי ודוח המלצה להזמנה.
מערכת המלאי באינטגרל היא מערכת מלאה ומקיפה לניהול של עד אלף מחסנים. ניהול המלאי באינטגרל אפשרי ב 2 יחידות מידה בו זמנית לכל פריט עם נוסחת המרה בין 2 יחידות המידה. לדוגמא: ניתן לקנות פריט בחבילות של 1000 יחידות, ואילו בהנפקתו מוציאים מן המלאי יחידות בודדות. בכל זמן ניתן לקבל את מצב המלאי גם בכמות האריזות וכן את יתרת היחידות הבודדות שבמלאי.

** את כל מסמכי המערכת ניתן לשנות: הוספה או הסרה של שדות (בשורת המסמך או בכותרות המסמך), ניהול נוסחאות בין שדות, שינוי ברירות מחדל לכל מסמך, שינוי תצוגה וקביעת סוג כתב, גודל, פונט וצבע. בתוכנת אינטגרל ניתן להוסיף מסמכים לצורכי ניהול תהליכים פנימיים ובניית מבנים ללא הגבלה לכל סוג מסמך, כל מבנה ניתן לחיתוך בדוחות השונים. כל המסמכים החשבונאיים יוצרים תנועות הנה"ח אוטומטיות המעדכנות את מערכת הנה"ח ONLINE כל דוחות מערכת אינטגרל מאפשרים הדפסה, הצגה על מסך ושמירה לקובץ. תוכנת אינטגרל מאפשרת הפקת עשרות דוחות בנויים מראש או מחולל דוחות מובנה לבניית דוחות.

המודול כולל