מודול רכש

ניהול רכש מספקים החל מבקשות להצעות מחיר ועד כניסת סחורה למלאי והתחשבנות עם ספקים כולל תשלומים וניהול מחירונים לכל ספק ופריט.

המודול כולל